И пара, искри, мирис на въглища и чад.
И сякаш с вой се влачат чудовища отзад.

No comments:

Post a Comment