"Минават дните ни в усилия
 да храним и забавляваме с объркани слова, 
докато го разхождаме в мъглата -
 животното, което се укрива в нас." 

No comments:

Post a Comment